תליון חישוק, לב ולולאות זהב


תליון המשלב לולאות כמספר הילדים או הנכדים