שרשרת ילדים


שרשראות עם חריטה של שמות הילדים, בכסף או בזהב