צמידי זהב או כסף עם חריטה של שמות הילדים או הנכדים